De tarieven die bij de cliënt in rekening gebracht worden zijn gerelateerd aan de landelijke beloningsregeling voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. De maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. Vanaf 2024 zijn de volgende tarieven van toepassing:

  • Bewind alleenstaande : € 110,00 p/mnd
  • Bewind meerpersoonshuishouden : € 131,83 p/mnd
  • Bewind alleenstaande met schulden : € 142,25 p/mnd
  • Bewind meerpersoonshuishouden met schulden: € 170,67 p/mnd

De landelijke beloningsregeling kent afwijkende tarieven voor specifieke diensten, zoals het opstarten van een dossier of een combinatie van bewind en mentorschap.

De genoemde bedragen worden jaarlijks gefactureerd en in maandelijkse termijnen geïnd.