De tarieven die bij de cliënt in rekening gebracht worden zijn gerelateerd aan de landelijke beloningsregeling voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. De maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. De actuele tarieven zijn:

  • Bewind alleenstaande : € 125,53 p/mnd
  • Bewind meerpersoonshuishouden : € 150,64 p/mnd
  • Bewind alleenstaande met schulden : € 162,44 p/mnd
  • Bewind meerpersoonshuishouden met schulden: € 194,93 p/mnd

De landelijke beloningsregeling kent afwijkende tarieven voor specifieke diensten, zoals het opstarten van een dossier of een combinatie van bewind en mentorschap.

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks gefactureerd. De betaling vindt plaats in maandelijkse termijnen.