Axilon kan ook optreden als ’testamentair bewindvoerder’. U kunt in uw testament bepalen dat één of meerdere vermogensbestanddelen, na uw overlijden, onder bewind komen te staan.

Hiermee kunt u uw nalatenschap beschermen, bijvoorbeeld wanneer een erfgenaam bekend is met een verslaving of erg beïnvloedbaar is. Ook zijn er situaties denkbaar waarbij uw nalatenschap feitelijk terecht komt bij een ex-schoonzoon of -dochter, doordat uw erfgenamen nog minderjarig zijn.