De tarieven die bij de cliënt in rekening gebracht worden zijn gerelateerd aan de landelijke beloningsregeling voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. De maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. Voor 2019 gelden de volgende tarieven:

  • Aanvangswerkzaamheden alleenstaande : € 644,93
  • Aanvangswerkzaamheden meerpersoonshuishouden : € 773,19
  • Beloning alleenstaande : € 114,14 p/mnd
  • Beloning alleenstaande met schulden : € 147,62 p/mnd
  • Beloning meerpersoonshuishouden : € 136,94 p/mnd
  • Beloning meerpersoonshuishouden met schulden: € 177,16 p/mnd

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks gefactureerd. De betaling vindt plaats in maandelijkse termijnen.